BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marka Kaczanowicza Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:32
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ewy Mańko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:30
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:28
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Józefa Piątka Dyrektora Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:24
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosława Grużewskiego Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:22
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:18
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 11:11
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 10:57
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 10:54
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Adama Łazarskiego w zwiazku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 10:43
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Olszewskiego powołanego na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych za 2006 rok

piątek, 3 sie 2007 10:41
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.