BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie Majątkowe Jana Zawadzkiego inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:35
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:33
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Bozeny Szerszeń starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:32
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Barbary Statkiewicz starszego referenta PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Jolanty Sobczyńskiej starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:29
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:26
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Joanny Rogińskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:24
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Aanny Jadwigi Olszewskiej starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:22
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Teresy Olejniczak Bazydło Kierownika Działu Organizacji i Kontroli PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:18
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 13:15
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Barbary Jagielskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:19
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Marii Gągała inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:18
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Lidii Kania starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:16
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe BBozeny Brzeczko inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:15
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Anny Dziekońskiej Kierownika Działu PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:14
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Danuty Jadwigi Jarota Z-cy Dyrektora PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:12
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Mirosławy Łada inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:09
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Barbary Brzezińskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:07
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majatkowe Teresy Dwórznik inspektora powiatowego PUP w Łomży

piątek, 27 cze 2008 12:04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majatkowe Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 13:47
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 13:45
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majatkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 13:43
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Izabeli Załuska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem

czwartek, 26 cze 2008 13:37
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majatkowe Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 12:36
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Barbary Turowskiej p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie

czwartek, 26 cze 2008 12:27
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 12:25
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majątkowe Marka Kaczanowicza Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie

czwartek, 26 cze 2008 12:21
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie Majatkowe Jana Olszewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

czwartek, 26 cze 2008 12:09
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.