BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oswiadczenie majątkowe Jana Olszewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:38
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oswiadczenie majątkowe Mieczysława Bieńka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:34
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oswiadczenie majątkowe Anny Archackiej - Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie w Łomży za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majatkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2008 rok

poniedziałek, 20 lip 2009 08:20
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oswiadczenie majątkowe Edwarda Jaroty - Dyrektora ZPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 15:24
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Mariana Woronkina kierownika Zakładu Technicznego powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 15:14
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oswiadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry - Dyrektora Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 15:04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Izabeli Załuska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Jedwabnem za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 15:01
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Jana Zawadzkiego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:56
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:54
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:48
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Barbary Statkiewicz starszego referenta PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:44
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Bozeny Szerszeń starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:41
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Jolanty Sobczyńskiej starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:38
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Cecylii Sachmacińskiej Kier ownika Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:37
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Joanny Rogińskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 14:28
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Lidii Kania starszego inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 10:52
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Marii Gagała inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 10:51
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Danuty Jadwigi Jarota Zastepcy Dyrektora PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 10:46
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 10:39
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oswiadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej inspektora powiatowego PUP w Łomży za 2008 rok

czwartek, 16 lip 2009 10:36
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.