BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jadwigi Jaroty Zastepcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 15:03

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej specjalistyPowiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 15:02

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kania specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 15:00

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gągała specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:59

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:57

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łada specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:56

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Jadwigi Olszewskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:54

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:53

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:51

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:50

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Szerszeń specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:49

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Zawadzkiego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 14:47

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży za 2009 rok

wtorek, 8 cze 2010 11:07

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 12:00

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 11:57

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Archackiej Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 11:53

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Olszewskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 11:37

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 11:35

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok

środa, 2 cze 2010 11:32