BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Jana Zawadzkiego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:10

Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:08

Oświadczenie majątkowe Bożeny Szerszeń specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:07

Oświadczenie majątkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:05

Oświadczenie majątkowe Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:03

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 15:01

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:59

Oświadczenie majątkowe Marii Kotowskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:55

Oświadczenie majątkowe Lidii Kania starszego specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:52

Oświadczenie majątkowe Marii Gągała specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:49

Oświadczenie majątkowe Danuty Jaroty Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:43

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 14:05

Oświadczenie majątkowe Jana Olszewskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:43

Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:41

Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:39

Oświadczenie majątkowe Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:35

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:23

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2010 rok

czwartek, 26 maj 2011 12:02