BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 10:34

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 10:33

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 10:31

Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 10:29

Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 09:38

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2013 rok

wtorek, 10 cze 2014 09:35

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok - korekta

wtorek, 27 maj 2014 09:33

Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok - cofnięcie upowaznienia

piątek, 23 maj 2014 14:37

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:31

Oświadczenie majątkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej Starszego lnspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:17

Oświadczenie majątkowe Beaty Wysk Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:16

Oświadczenie majątkowe Bożeny Szerszeń Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:15

Oświadczenie majątkowe Anny Katarzyny Poreda Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:14

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigii Olszewskiej Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:12

Oświadczenie majątkowe Łukasza Miliszewskiego Referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:11

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:09

Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:08

Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:07

Oświadczenie majątkowe Lidii Kania Starszego Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:05

Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 14:00

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 13:58

Oświadczenie majątkowe Grażyny Zofii Lewandowskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z cofnięciem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:54

Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:51

Oświadczenie majątkowe Łukasza Miliszewskiego Referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:49

Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:48

Oświadczenie majątkowe Huberta Bieniek archiwisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:44

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Referenta Pwiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:42

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - w związku z nadaniem upoważnienia

piątek, 23 maj 2014 13:40

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok

piątek, 23 maj 2014 13:37