BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Oświadczenie majątkowe Izabeli Cwaliny radnej powiatu łomżyńskiego złożone na początek kadencji

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

Pliki do pobrania:

  • Strona 1 Data dodania: 12 sty 2011 11:25
  • Strona 2 Data dodania: 12 sty 2011 11:25
  • Strona 3 Data dodania: 12 sty 2011 11:25
  • Strona 4 Data dodania: 12 sty 2011 11:25
Data powstania: środa, 12 sty 2011 11:24
Data opublikowania: środa, 12 sty 2011 11:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1060 razy