BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 03 września 2003

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ,

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży , - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ,

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży , - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 września 2003

Wiadomości

KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 września 2003

Wiadomości

Wernisaż wystawy poplenerowej VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Biebrza 2003

Dodanie nowej wiadomości: Wernisaż wystawy poplenerowej VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Biebrza 2003 - [Wszystkie zmiany]

Zapisy do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża"

Dodanie nowej wiadomości: Zapisy do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Zapisy do Kół Plastycznych dla dzieci i młodzieży

Dodanie nowej wiadomości: Zapisy do Kół Plastycznych dla dzieci i młodzieży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 września 2003

Wiadomości

Wykaz służb, straży, inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz służb, straży inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na wykonianie nawierzchni bitumicznej drogi pow. nr 23506 - [Wszystkie zmiany]

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wysokość zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 września 2003

Wiadomości

Propozycje edukacyjne Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Propozycje edukacyjne Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 września 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Edycja wiadomości Udostępnianie i przyjmowanie informacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - [Wszystkie zmiany]

piątek, 19 września 2003

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska – dla osób fizycznych – eksploatujących instalację, z której emisja przekracza zwykłe korzystanie ze środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska – dla osób fizycznych – eksploatujących instalację, z której emisja przekracza zwykłe korzystanie ze środowiska - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dziennika budowy

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 22 września 2003

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej.

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zmiana lasu na użytek rolny

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 23 września 2003

Wiadomości

Działalność ROK

Dodanie nowej wiadomości: Działalność - [Wszystkie zmiany]

Usługi świadczone przez ROK

Dodanie nowej wiadomości: Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 24 września 2003

Wiadomości

Edycja wiadomości Statut Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 września 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 września 2003

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup soli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian