BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 25/49/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 września 2003 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.), art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust.1 Uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Przekazać w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży:

1) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przychodni zdrowia, położoną w Rogienicach Wielkich, gm. Mały Płock, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 171/1 o pow. 0,1100 ha – księga wieczysta KW nr 48555,
2) budynek przychodni zdrowia, położony w Wiźnie gm. Wizna, na działce nr 1346/4 o pow. 0,1700 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu

1. Zbigniew Sokołowski ..................... Wojciech Kubrak.........................

2. Grzegorz Fidura...............................

3. Edmund Stepnowski........................

4. Witold Szerszeń...............................
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 14:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1660 razy