BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (86) 215-69-37

Wymagane dokumenty

-zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

Gdzie odebrać formularze:

PINB pokój 320

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem

Podstawa prawna:

Art.42 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Data sporządzenia

piątek, 9 lis 2007 09:29

Data zatwierdzenia

czwartek, 5 lut 2004 10:14
Data dodania: piątek, 9 lis 2007 09:29
Data upublicznienia: czwartek, 5 lut 2004 10:14
Opublikował(a): Marek Raszczyk
Zaakceptował(a): Marek Raszczyk
Artykuł był czytany: 3269 razy
Ilość edycji: 5