BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji
pok.314 (II piętro)
tel.86 215 69 17, fax 86 215 69 04
godz. pracy: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30.

Wymagane dokumenty

• wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, (wniosek do pobrania)
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego,
• zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
• ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
• do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć także inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

• w przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do 31 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym po dniu 30 czerwca tego roku (do dnia 31 października) postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.
• akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczyciel otrzymuje w terminie do 30 dni od uzyskania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu
wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191 ze zm.),

Data sporządzenia

środa, 26 wrz 2007 08:31

Data zatwierdzenia

środa, 26 wrz 2007 08:41
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 26 wrz 2007 08:31
Data upublicznienia: środa, 26 wrz 2007 08:41
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 1954 razy