BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek
- tłumaczenie prawa jazdy na język polski przez tłumacza przysięgłego
- prawo jazdy w oryginale
- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
- zdjęcie o wymiarze 3,5x4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- orzeczenie lekarskie, w przypadku prawa jazdy z ograniczonym terminem ważności,
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a) opłata administracyjna:
- za wymianę prawa jazdy - 100 zł

b) opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wymiany zagranicznego prawa jazdy na krajowe na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. W celu wymiany krajowego prawa jazdy wydanego za granicą właściciel może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii w organie wydającym prawa jazdy na wniosek zainteresowanego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu.

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017, poz.978).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:55

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:58

Pliki do pobrania:

Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:55
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1737 razy