BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych

wtorek, 3 gru 2013 12:00
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości dla 60 uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”, do dnia 2 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 8 ofert.
Czytaj całość

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 30.X.2013r.

czwartek, 31 paź 2013 10:04
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
Czytaj całość

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 30.X.2013r.

czwartek, 31 paź 2013 10:03
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

środa, 23 paź 2013 14:28
Foto: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe na wykonanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

czwartek, 10 paź 2013 08:49
Foto: Zapytanie ofertowe na wykonanie Biuletynu Informacyjnego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO,
Czytaj całość

Rozeznanie Rynku – Przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

wtorek, 1 paź 2013 11:54
Foto: Rozeznanie Rynku – Przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
Czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego

środa, 18 wrz 2013 11:28
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie: Rodzaj zadania: Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego
Czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku…

środa, 18 wrz 2013 11:14
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie: Rodzaj zadania: Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
Czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych…

środa, 18 wrz 2013 10:58
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie: Rodzaj zadania: Prowadzenie domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”

wtorek, 14 maj 2013 14:57
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”
oraz klientów PCPR w Łomży w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Czytaj całość

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..." oraz klientów PCPR w Łomży

poniedziałek, 6 maj 2013 14:26
Foto: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu
Zaproszenie do składania ofert na: I. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego II. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa psychologicznego III. Osobiste przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej (rodzinnej) psychoterapii IV. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego V. Osobiste prowadzenie obsługi prawnej projektu dla uczestników projektu oraz klientów PCPR w Łomży w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności- Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
Czytaj całość