BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 19/62/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

wtorek, 20 wrz 2011 14:24
z dnia 20 września 2011r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia 19 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego(Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Czytaj całość