BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu Łomzyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2006 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Początek sesji o godz. 10.00
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim w roku 2005.
7.Wręczenie podziękowań za osiągnięcia w dziedzinie sportu w roku 2005.
8.Jubileusz 25 – lecia sprawowania przez Pana Zenona Białobrzeskiego - funkcji Wójta Gminy Zbójna.
9.Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2005 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
10.Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu oraz planów finansowych instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I-sze półrocze roku budżetowego
13.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie limitu wydatków na programy inwestycyjne
14.Podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.
15.Podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
17.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2005 rok.
18.Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu za 2005 rok.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: środa, 22 mar 2006 09:40
Data opublikowania: środa, 22 mar 2006 09:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 09:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1469 razy