BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 maja 2006 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Początek sesji o godz. 10.00
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sejami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
9.Podjecie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jedwabnem.
10.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jedwabnem.
11.Informacja Dyrektora Centrum Rehabilitacji Caritas pw. Sw. Rocha w Łomży o działalności Centrum na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego.
12.Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych.
13.Sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w 2005 roku.
14.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego w 2005 roku.
15.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
16.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
17.Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014 oraz stanowiącego jego integralna część Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w okresie: marzec 2004 rok-marzec 2006 rok.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Data powstania: wtorek, 2 maj 2006 15:16
Data opublikowania: wtorek, 2 maj 2006 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 10 maj 2006 13:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1323 razy