BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE na XXXIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 października 2006 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Podjecie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006-2015.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łomży.
10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania oraz
załatwiania skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 roku z PFRON
12.Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży dotycząca działań na rzecz zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu łomżyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.
13.Informacja dotycząca realizacji projektów stypendialnych ze środków unijnych
w latach 2004 i 2005.
14.Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży nt. form pomocy
w zakresie wzmacniania wychowawczej roli szkoły w roku szkolnym 2005/2006.
15. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży
w roku szkolnym 2005/2006.
16. Informacja Zarządu Rejonowego PCK w Łomży o realizacji zadań z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2005 rok Przewodniczącemu
Rady i Staroście Łomżyńskiemu.
18. Podsumowanie z działalności Rady Powiatu Łomżyńskiego w kadencji 2002-2006.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Panu Jackowi Szymańskiemu nastąpi o godz. 14.00

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: piątek, 20 paź 2006 08:04
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2006 08:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lis 2006 10:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1456 razy