BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na I sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.159, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) zwołuję I Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 listopada 2006 roku (sobota). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul . Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ślubowanie radnych
3.Ustalenie porządku obrad.
4.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

Obradom I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 15, ust.6 przewodniczyć będzie do czasu wyboru Przewodniczącego Rady – Radny Pan Krzysztof Czesław Chrostowski.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów rady.
Przewodniczący Rady
w kadencji 2002-2006

Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: czwartek, 23 lis 2006 10:49
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2006 11:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 sty 2007 09:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1464 razy