BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

UCHWAŁA Rady Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 roku, Nr 244, poz. 2080, zm. z 2006 roku, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217, nr 249, poz. 1834) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się Panią Katarzynę Modzelewską na Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 12:20
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 12:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2971 razy