BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 4/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Jedwabne do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem:
1) Ewa Frączek
2) Ryszard Malinowski
3) Halina Górska
4) Teresa Wierzbicka
5) Izabela Zapert
6) Wioletta Owsianka
7) Kinga Karwowska
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Jedwabnem:
1) Katarzyna Laskowska
2) Anna Kuklińska
3) Elżbieta Rutkowska
4) Stanisław Borawski
5) Wiesław Olszewski
6) Janusz Karwowski
7) Grażyna Godlewska

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w OSP w Burzynie:
1) Arkadiusz Zdanowicz
2) Bożena Ożarowska
3) Stanisław Matyjek
4) Edward Walerian Brzostowski
5) Sławomir Borawski
6) Jacek Ramotowski
7) Anna Cichocka


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem:

1) Maria Milewska
2) Elżbieta Wykowska
3) Adriana Baldachowska
4) Wojciech Kozioł
5) Stanisław Ramotowski
6) Adam Karwowski
7) Jadwiga Bekus

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
Stanisław Guziejko
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:05
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:09
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3330 razy