BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 7/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:
§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Łomża do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Jarnutach:
1) Hanna Jarnutowska
2) Iwona Dzbeńska
3) Ewelina Szymańska
4) Anna Mocarska
5) Weronika Sielawa
6) Andrzej Kowalewski
7) Barbara Korzeniecka

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Nowych Kupiskach:
1) Patrycja Kowalewska
2) Katarzyna Duda
3) Leszek Masłowski
4) Artur Żyliński
5) Elżbieta Koradaszewska
6) Daniel Cieślik
7) Krystyna Duda

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Urzędzie Gminy w Łomży
1) Stanisław Sielawa
2) Grażyna Klimek
3) Ewa Krajewska
4) Roman Seweryn Dardziński
5) Beata Kowalewska
6) Helena Rzodkiewicz
7) Krystyna Kaczyńska

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej w Podgórzu:
1) Katarzyna Jemielita
2) Barbara Cychol
3) Wiesława Masłowska
4) Witold Kaliściak
5) Hanna Jackowska
6) Katarzyna Dzbeńska
7) Helena Serwatko

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szkole Podstawowej w Puchałach:
1) Marzena Paszkiewicz
2) Agnieszka Łada
3) Grzegorz Samluk
4) Teresa Kotowska
5) Iwona Bałazy
6) Marta Bielaszka
7) Maria Mrozek

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Szkole Podstawowej w Wygodzie:
1) Ryszarda Gosk
2) Jolanta Zofia Waszczuk
3) Marlena Świerżewska
4) Zofia Marusa
5) Małgorzata Prusińska
6) Joanna Bielaszka
7) Zofia Brokowska

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Szkole Podstawowej w Pniewie:
1) Wanda Ostrowska
2) Wiesława Kłosińska
3) Robert Just
4) Michał Krzyżkowiak
5) Przemysław Jackowski
6) Przemysław Ustaszewski
7) Krystyna Pieńkowska

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Szkole Podstawowej w Czaplicach:
1) Elżbieta Wierzbowska
2) Aneta Cecylia Salwowska
3) Danuta Malinowska
4) Mirosław Bruliński
5) Jolanta Zacharczyk
6) Anna Krajewska
7) Anna Lachowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław Guziejko


Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:12
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 4633 razy