BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 8/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie:
1) Edward Jankowski
2) Elżbieta Szczyglewska
3) Piotr Chojnowski
4) Marta Kazimierczyk
5) Dorota Prytuła
6) Iwona Olbryś
7) Agnieszka Zduńczyk
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Urzędzie Gminy w Miastkowie:
1) Marlena Jesiotr
2) Janina Cwalina
3) Małgorzata Sierzputowska
4) Tomasz Brzostek
5) Grażyna Genowefa Białobrzewska
6) Bogumiła Józefa Stepnowska
7) Barbara Kalinowska
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Drogoszewie:
1) Bożena Wilk
2) Wojciech Popławski
3) Sylwester Wilk
4) Zbigniew Kupidłowski
5) Piotr Dmochowski
6) Urszula Stefańska
7) Teresa Zofia Pawelczyk
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław Guziejko
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:14
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:16
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3222 razy