BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 10/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Wizna do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Budynku Wielofunkcyjnym w Bronowie:
1) Klaudia Szabłowska
2) Krystyna Napiórkowska
3) Ewa Rogalska
4) Marek Wisniewski
5) Alicja Wiśniewska
6) Emilia Malinowska
7) Barbara Domurat

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie:
1) Iwona Wojciechowska
2) Beata Pogroszewska
3) Urszula Godlewska
4) Barbara Zarzecka
5) Iwona Grodzka
6) Adam Dobroński
7) Jan Henryk Ładyżyński

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy OSP w Wiźnie:
1) Edward Henryk Pogroszewski
2) Wiesława Dobrońska
3) Małgorzata Grabowska
4) Anna Nitkiewicz
5) Romualda Kapelewska
6) Marek Henryk Szabłowski
7) Kazimierz Jancewicz


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sali OSP w Wiźnie:
1) Mirosław Stankiewicz
2) Teresa Domurat
3) Łukasz Jankowski
4) Maria Lipińska
5) Bogumiła Bogdanska
6) Elżbieta Dobrońska
7) Danuta Szymczak-Szmurło

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Szkole Podstawowej w Rutkach:
1) Anna Konopko
2) Grażyna Orszewska
3) Barbara Nitkiewicz
4) Kazimierz Borawski
5) Krystyna Renata Wileńska
6) Ewa Dobrońska
7) Marianna Rembiszewska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław Guziejko

Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:18
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:19
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3393 razy