BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 11/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Śniadowo do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Uśniku:
1) Barbara Wyrzykowska
2) Agnieszka Truszkowska
3) Jolanta Łada
4) Anna Świerdzewska
5) Katarzyna Zaremba
6) Mariusz Pawelczyk
7) Agnieszka Zaremba

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowe w Szczepankowie:
1) Urszula Długokęcka
2) Jan Bruliński
3) Bożena Brulińska
4) Bogumiła Andrzejczyk
5) Agnieszka Ratowska
6) Ewa Pawelczyk
7) Bożena Boratyńska

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Śniadowie:
1) Marcin Modzelewski
2) Kamila Dmowska
3) Wiesława Trzaska
4) Cezary Truszkowski
5) Anna Gwara
6) Adam Grochowski
7) Janina Gronostajska


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie:
1) Hanna Zielińska
2) Joanna Grochowska
3) Grzegorz Kupis
4) Halina Brulińska
5) Zofia Lewandowska
6) Barbara Strzeszewska
7) Hanna Elceser

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław Guziejko
Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:20
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:21
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3567 razy