BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/07 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) oraz pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-41/07 z dnia 13 marca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Zbójna do przeprowadzenia głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku w następujących składach osobowych:


1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej:
1) Zofia Brzóska
2) Elżbieta Kobrzyńska
3) Hanna Ksepka
4) Grażyna Kamińska
5) Iwona Poreda
6) Anna Nadolna
7) Alina Stomska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Urzędzie Gminy w Zbójnej:
1) Irena Joanna Korwek
2) Michał Piaścik
3) Jadwiga Białobrzeska
4) Wojciech Lutrzykowski
5) Emilia Lisek
6) Teresa Palka
7) Zofia Bernard

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Dobrymlesie:
1) Daniel Dębowski
2) Edyta Krzynówek
3) Renata Grzymała
4) Krystyna Ulatowska
5) Edyta Piaścik
6) Zdzisława Samul
7) Renata Bajno

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy w Kuziach:
1) Elżbieta Niemiec
2) Marcin Samełko
3) Patrycja Burbula
4) Witold Cekała
5) Wioleta Poreda
6) Dawid Krzysztof Magdaleński
7) Bogusława Ksepka

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w OSP w Osowcu:
1) Katarzyna Piaścik
2) Wanda Cekała
3) Wiktor Burbula
4) Kamil Parzych
5) Hanna Szydlik
6) Marlena Parzych
7) Sylwia Kobrzyńska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

Stanisław GuziejkoData powstania: wtorek, 8 maj 2007 11:21
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 11:22
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 12:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3873 razy