BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na VIII Sesje Rady Powiatu łomzyńskiego

Serdecznie zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 maja 2007 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim.

3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
7.Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim.
8.Prezentacja działań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, świadczenie informacji i doradztwa zawodowego oraz wdrażania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
w Łomży i na terenie powiatu łomżyńskiego przez Centrum Ochotniczego Hufca Pracy
w Łomży.
9.Informacja o programach przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2006 roku.
10.Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski” w Marianowie za 2006 rok.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/ TACIS CBC 2004-2006.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/ TACIS CBC 2004-2006.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.
15.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data powstania: środa, 9 maj 2007 14:09
Data opublikowania: środa, 9 maj 2007 15:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 maj 2007 08:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1482 razy