BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na IX Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 czwartek 2007 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w Skład Zespołu Szkół w Marianowie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.
9.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
10.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży nt. sytuacji sanitarno-weterynaryjnej powiatu łomżyńskiego w roku 2006.
11.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. oceny stanu bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w roku 2006.
12.Informacja z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu łomżyńskiego w 2006 roku.
13.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2006 roku.
14.Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nt. zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami.
15.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady:
Stefan Popiołek
Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2007 13:25
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2007 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2007 10:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1393 razy