BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 5 sierpnia 2008 roku.

Członkowie Komisji uczestnicząc w posiedzeniu wyjazdowym wraz z Zarządem Powiatu i Komisją Rewizyjną zapoznali się z realizacją przedsięwzięć drogowych na terenie powiatu łomżyńskiego wykonywanych w 2008 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 9.00, natomiast zakończenie o godz. 15.00. Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy i radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Na wstępie Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki przypomniał, że ze względu na rozległy obszar powiatu i znaczną ilość dróg władze powiatu podjęły decyzję o okresowym monitorowaniu efektów realizowanych inwestycji poprzez wizytację dróg powiatowych w terenie.
Z kolei aktualną sytuację na drogach powiatowych przedstawił Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (zestawienie prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2008 roku przez sekcję utrzymania stanowi załącznik nr 3 do protokołu; informacja nt. wykonania budżetu przez ZDP w Łomży za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
W pierwszym etapie wyjazdowego posiedzenia wysłuchano wniosków sołtysów z terenu gm. Piątnica dotyczących potrzeby pilnej przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Krzewo Nowe i Niewodowo.
Sołtys wsi Krzewo Nowe zwrócił uwagę, że na odcinku około 2 km droga żwirowa prowadząca do wsi podczas wiosennych roztopów i jesieni jest zalewana i wobec tego jest trudna do pokonania, co szczególnie utrudnia życie okolicznym mieszkańcom, przede wszystkim dowóz dzieci do szkół.
Natomiast sołtys wsi Niewodowo zwróciła się przede wszystkim o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi, ponieważ aktualnie brak chodnika zagraża bezpieczeństwu poruszaniu się pieszych, a szczególności dzieci idących do szkoły.
Wnioski brane są pod uwagę, ale ich realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych i będzie możliwa do wykonania pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
W dalszym etapie posiedzenia, w ramach aktualnie prowadzonych prac przez ZDP w Łomży, radni oraz zaproszeni goście zapoznali się z przebudową 3,8 km odcinka drogi powiatowej „Laski-Gąski” na terenie gm. Zbójna o wartości ponad 1,5 mln zł realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk żywiołowych, z budżetu powiatu i gminy Zbójna. Podczas pobytu na terenie gm. Zbójna zapoznano się także z pracą urządzenia do ścinania poboczy na odc. drogi powiatowej „Dębniki-Dobrylas”. Urządzenie – ramię hydrauliczne wraz z głowicą oraz ciągnik rolniczy o wartości 300 tys. zł został zakupiony w 2008 roku ze środków z budżetu powiatu. Radni wizytowali także przebudowany siłami Zarządu Dróg Powiatowych most o dł. 12,6 m w m. Jakać Dworna gm. Śniadowo. Stan techniczny mostu spowodował jego całkowite zamknięcie. Dzięki zaangażowaniu dodatkowych środków w wys. 73 tys. zł dokonano modernizacji mostu i umożliwiono mieszkańcom sprawną komunikację. Podczas przeglądu dróg władze powiatu wraz z radnymi zapoznali się ze stanem dróg powiatowych zrealizowanych metodą powierzchniowego utrwalenia m.in. w gminach Śniadowo i Zbójna. W I półroczu tego roku tą metodą zmodernizowano 5 odcinków dróg o dł. 6 km o wartości 120 tys. zł. Dokonano także remontu cząstkowego masą bitumiczną drogi powiatowej „Makowskie-Koniecki” i „Makowskie-Bartki” gmina Jedwabne o wartości ponad 70 tys. zł. Zlustrowano także wybudowane zjazdy z drogi powiatowej przy nowym moście na rzece Narew w Piątnicy, a także budowę chodnika w miejscowości Rakowo. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2008 roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace o wartości kosztorysowej 4.193.997,33 zł.
Przewodniczący Komisji wspólnie ze Starostą reasumując stwierdzili, iż kolejne odcinki modernizowanych dróg powiatowych będą objęte wyjazdowym posiedzeniem Komisji jeszcze w tym półroczu br.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 16-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 13 sie 2008 11:42
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 11:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1630 razy