BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (materiały i gadżety promocyjne)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszonego zaproszenia na dostawę materiałów i gadżetów promocyjnych dla potrzeb projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta firmy:
1. EVERGREEN z siedzibą w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

1. wybrana oferta spełnia kryterium łącznej najniższej ceny zamówienia oraz najkrótszego terminu realizacji zamówienia.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Data powstania: piątek, 28 sie 2009 13:44
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2009 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2009 14:06
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 1162 razy