BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Prelegent

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na stanowisko Prelegent w związku z realizacją projektu „Akademia Współczesnego Sołtysa”.
Forma zatrudnienia: umowa o dzieło w zakresie przeprowadzenia prelekcji na konferencji podsumowującej projekt dnia 16 grudnia o tematyce "Możliwości rozwoju wsi poprzez aktywizację społeczności lokalnej i pozyskiwanie środków zewnętrznych".

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu mechanizmów aktywizacji społeczności lokalnej
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.


Zakres wykonywanych zadań:

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej,
 • Przeprowadzenie prelekcji na temat: Możliwości rozwoju wsi poprzez aktywizację społeczności lokalnej i pozyskiwanie środków zewnętrznych.


Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy
 • Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń,
 • Ewentualne referencje

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
  Starostwo Powiatowe w Łomży
  Ul. Szosa Zambrowska 1/27
  18-400 Łomża
  Pokój 314
  Z dopiskiem: Prelegent – Sołtys
  W terminie do dnia: 3 grudnia 2009 roku. Do godz. 11.30 (data wpływu)

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl

  Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926)
Data powstania: czwartek, 26 lis 2009 15:04
Data opublikowania: czwartek, 26 lis 2009 15:10
Data edycji: czwartek, 26 lis 2009 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2009 13:37
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1458 razy
Ilość edycji: 2