BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzgnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku należących do właściwości powiatu łomżyńskiego

W dniu 26 marca br.w Starostwie Powiatowym został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych roku 2010 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- Konferencja naukowa nt. ”Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa”
- Konferencja naukowa nt. ”Region łomżyński – problemy rozwoju w warunkach gospodarki
pokryzysowej” w łącznej kwocie: 1.000,00 zł.
2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łomży
- Wydanie książki pt „Biblia w literaturze powszechnej” w kwocie: 1.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- Edukacja literacko- teatralna dzieci i młodzieży w 2010 r. w kwocie: 800,00 zł.
4. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie
- Opracowanie, wydanie, promocja i sprzedaż książki: Henryka Gały „Dramaty” w kwocie: 800,00 zł.
5.Odział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie
- Warsztaty artystyczne w zakresie dziedzictwa kulturowego pn.”Odkrywamy zapomniane Piękno” w kwocie: 800,00 zł.
6. Biebrzańsko – Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne „ŁOŚ”
- Wyjazd Zespołu Śpiewaczego z Wizny na Szabłowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej – Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego w kwocie: 800,00 zł.
7. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2010 r.
- XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2010
w łącznej kwocie: 11.000,00 zł.
8.Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań
- Realizacja przedsięwzięć służących rozbudowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu.
- Czasy wojenne na zsyłce „ Wspomnienia” Z. Pieńkowskiego.
w łącznej kwocie: 6.000,00 zł.
9.Teatr Lalki i Aktora w Łomży
- XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka” w Łomży w kwocie: 2.000,00 zł.
10. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadań:
- XVIII Jesienne Prezentacje Kulturalne” w kwocie: 1.700,00 zł.
11. Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- „Niedziela na św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie w kwocie: 1.200,00 zł.
12. Caritas Diecezji Łomżyńskiej
- Śpiewaj i tańcz Polsko” – Święto Niepodległości w kwocie: 800,00 zł.
13. Publiczne Gimnazjum im. „Ofiar Katynia” w Piątnicy
- Obchody uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie: 500,00 zł.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:
- Prowadzenia Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie: 21.000,00 zł.
2.Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży w kwocie: 11.000,00 zł.
3.Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży
- Przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej do udziału we współ zawodnictwie sportowym opartym na kalendarzu imprez Związku Teakwondo Olimpijskiego w kwocie: 1.000,00 zł.
4.Uczniowski Klub Sportowy „Pucharek” w Łomży
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Piątnica w 2010 roku w kwocie: 1.000,00 zł.Data powstania: środa, 31 mar 2010 13:54
Data opublikowania: środa, 31 mar 2010 14:57
Data edycji: środa, 31 mar 2010 14:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 08:54
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 2849 razy
Ilość edycji: 1