BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR w Wydziale Komunikacji – 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana: Pani Żebrowska Aneta zamieszkała Łomża

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PODINSPEKTOR w Wydziale Komunikacji – 1 etat
(nazwa stanowiska pracy)

Starostwa Powiatowego w Łomży
( nazwa jednostki organizacyjnej)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na
w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Żebrowska Aneta zamieszkała Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w.w. stanowisko pracy umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży oraz tablicy ogłoszeń swoje oferty złożyło dziewięć kandydatek. Do II etapu zakwalifikowały się 2 osoby, która spełniły wymagania niezbędne ogłoszone w ogłoszeniu
o naborze. Po przeprowadzeniu testu, do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowała się Pani Aneta Żebrowska, która uzyskała wymaganą ilość punktów. Komisja przedstawiła kandydatkę Staroście. Kandydatka wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym przebytym na stanowisku związanym z wydawaniem i wymianą praw jazdy. Doświadczenie to rokuje, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe. Pani Aneta Żebrowska posiada wykształcenie wyższe oraz certyfikat ukończenia szkolenia z ochrony danych osobowych w systemie centralnej ewidencji pojazdów
i kierowców.


Starosta
Krzysztof Kozicki


Data powstania: piątek, 9 kwi 2010 07:56
Data opublikowania: piątek, 9 kwi 2010 08:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 07:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2620 razy