BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 35

odbędzie się w dniu 28-go czerwca 2010 roku (poniedziałek) godz. 9.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze, nr 308).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planów finansowych zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
6. Sprawy różne.
Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 13:49
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: środa, 30 cze 2010 10:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1068 razy