BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent/ka Koordynatora projektu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent/ka Koordynatora projektu pt. "Europejska Szkoła Wolontariatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana następująca osoba:
1. Natalia Anna Nadolna, zam. Wizna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
1. Posiada wymagane wykształcenie.
2. Posiada wymagane doświadczenie w zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu grantów, dotacji finansowanych z budżetu państwa
3. Posiada wiedzę z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co zostało udokumentowane ukończonymi szkoleniami i warsztatami projektowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Data powstania: wtorek, 17 sie 2010 14:36
Data opublikowania: wtorek, 17 sie 2010 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sie 2010 10:51
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 963 razy