BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zaprasza do składania oferty cenowej na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kolidujących dwóch słupów energetycznych w m. Leopoldowo”.
W ofercie należy podać całkowitą wartość netto i brutto przedmiotu zamówienia wraz z terminem wykonania.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj., w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, pok. Nr 1 w terminie do dnia 20.08.2010r do godz. 12:00
Warunki przebudowy w/w słupów:
1.Istniejące kolidujące słupy napowietrznej linii nn 0,4kV przebudować w sposób eliminujący kolizję.
2.Termin wyłączenia czynnych urządzeń spod napięcia uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim Łomża.
3.Projekt przebudowy objęty niniejszymi warunkami podlega uzgodnieniu z ZS Łomża przed przystąpieniem do robót.
4.Wykonane prace zgłosić do odbioru technicznego w ZS Łomża.
5.Ważność warunków przebudowy ustala się na okres dwóch lat od daty ich wystawienia.
6.Dane dodatkowe:
- stacja transformatora nr 1759, linia: 4xAl 35+Al. 25.
- mapa sytuacyjna dostępna jest w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2
Data powstania: środa, 18 sie 2010 12:08
Data opublikowania: środa, 18 sie 2010 12:12
Data przejścia do archiwum: niedziela, 22 sie 2010 22:10
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 703 razy