BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Ewaluator/ka do projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Ewaluator/ka do projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana:
1. Pani Katarzyna Modzelewska, zam. Łomża


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
1. Posiada wymagane wykształcenie
2. Ukończyła szkolenia i kursy z zakresu ewaluacji i rozwoju kapitału ludzkiego
3. Posiada wiedzę z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co zostało udokumentowane ukończonymi szkoleniami i warsztatami projektowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Posiada wiedzę z zakresu metodologii i organizacji badań ewaluacyjnych
5. Posiada wiedzę z zakresu regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji projektów unijnych

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Data powstania: niedziela, 22 sie 2010 22:12
Data opublikowania: niedziela, 22 sie 2010 22:14
Data edycji: poniedziałek, 23 sie 2010 17:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sie 2010 11:04
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1069 razy
Ilość edycji: 2