BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę medialną konferencji inauguracyjnej projekt "Spółdzielnia socjalna - moja własna szansa na pracę"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przedstawienie oferty na przygotowanie i zamieszczenie ogłoszeń, artykułów, reklam, spotów, zakup czasu antenowego w związku z organizowaną konferencją inaugurującą projekt „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały wybrane oferty następujących mediów:
1. TV Łomża
2.TVP Białystok
3. Radio ESKA
4. Radio Nadzieja
5. Tygodnik „KONTAKTY”
6. Dwutygodnik "Goniec Łomżyński"
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Mając na względzie dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców Komisja zdecydowała, iż promocja projektu zostanie przeprowadzona przez kilku oferentów. Poza tym oferty spełniają kryteria wskazane w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm).

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2010 11:26
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2010 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2010 13:14
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 948 razy