BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 listopada 2003 roku ( poniedziałek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Jubileusz 25-lecia sprawowania przez Pana Kazimierza Dąbkowskiego funkcji Wójta Gminy Łomża.
4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/39/03 w sprawie wskazania zadań
i przeznaczenia środków na ich realizację w 2003 r. z PFRON.
11. Model powiatowego Rynku Pracy. Projekt pilotażowy na terenie Powiatu Łomżyńskiego
oraz miasta Łomża.
12. Raport o stanie kultury w powiecie łomżyńskim w roku 2003.
13. Sprawozdanie z przesiewowych badań logopedycznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu w roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem wynikających z „ Programu zapobiegania przestępczości oraz ochronie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego...”
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: czwartek, 6 lis 2003 13:03
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2003 13:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2003 15:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1918 razy