BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na wydanie biuletynu w związku z realizacją projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej”

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku dot. Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydanie biuletynu z realizacji projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Parametry biuletynu:
• Format 20,5 x 27,5
• 24 strony
• Projekt graficzny/łamanie tekstu
• Okładka: kreda błysk 200 g + folia błysk
• Papier kreda 150 g błysk, kolor
• Nakład 2000 sztuk
• Wydanie i dostarczenie biuletynu w ciągu max 3 tygodni od daty przekazania materiału do druku

Ofertę zawierającą cenę brutto usługi i termin realizacji proszę przesyłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża, e-mail: joanna.olszewska@powiatlomzynski.pl, faxem: 86 215-69-04 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 326. w terminie do dnia 12 kwietnia 2011 r. do godziny 11.00. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością bezpłatnej dostawy do zamawiającego.
Kontakt:
Joanna Olszewska
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża
tel: 86 215-69-18
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 12:54
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2011 12:56
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2011 11:22
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 1405 razy