BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 lipca 2011 roku (piątek).Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
a) ślubowanie radnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: piątek, 24 cze 2011 13:48
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2011 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lip 2011 14:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1149 razy