BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista oferentów spełniających wymagania formalne na stanowisko Trener/-rzy pracy

Informujemy, że w procesie rekrutacji na stanowisku Trener/-rzy pracy w projekcie „NOWE OTWARCIE - Centrum Integracji Społecznej w Łomży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło 5 ofert. W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu wyboru oferenta zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Pani Marta Brzozowska, zam. Łomża
2. Pani Aneta Zielińska, zam. Łomża.

Osoby te spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:
• posiadają wykształcenie wyższe (kierunki społeczne),
• posiadają doświadczenie w pracy zawodowej i/lub wolontariackiej z osobami z tzw. „grup ryzyka” – zgodnej z grupą docelową objęta projektem,
• wykazują znajomość wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki dotycząca zachowań człowieka, wiedzy na temat rynku pracy - instytucje rynku pracy - ich struktura i usługi, programów aktywizujących osoby bezrobotne,
• wykazują znajomość problematyki z zakresu coachingu.

Pozostałe osoby tj.:
1. Małgorzata Daniło – Gorlewicz, zam. Krzewo
2. Anna Kołakowska, zam. Zambrów
3. Anna Świtaj, zam. Stare Kupiski
nie spełniły następujących wymogów formalnych m.in.:
• nie wykazały doświadczenia w pracy zawodowej i/lub wolontariackiej z osobami z tzw. „grupy ryzyka” zgodnej z grupą docelową objęta projektem (potwierdzone dyplomami, referencjami, umowami, zaświadczeniami itp.) – 3 osoby,
• nie wykazały udokumentowanej wiedzy na temat rynku pracy, instytucji rynku pracy czy programów aktywizujących osoby bezrobotne (potwierdzone dyplomami, referencjami, umowami, zaświadczeniami itp.) – 1 osoba,
• nie przedstawiły kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - 1 osoba.
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 11:31
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 11:39
Data przejścia do archiwum: niedziela, 30 gru 2012 18:08
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1096 razy