BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT DS REKRUTACJI, SZKOLEŃ I EWALUACJI

Komisja powołana Zarządzeniem nr 09/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29.02.2012 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Specjalizacja-motorem do sukcesu” , w ramach działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonała wyboru kandydata na stanowisko Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji na potrzeby realizacji w/w projektu została wyłoniona

1. Pani Marzena Filipkowska, zam. Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba posiada:
• wykształcenie wyższe
• udokumentowane 7-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych
• udokumentowane 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych,
• nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że konkurs na stanowisko: Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji na potrzeby projektu „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

Data powstania: wtorek, 5 lut 2013 07:30
Data opublikowania: wtorek, 5 lut 2013 07:39
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lut 2013 13:56
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1276 razy