BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2013 roku (piątek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27. Początek sesji o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury- Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego –działka 475/90 w Śniadowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Srawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012”.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2013 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 07:50
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2013 07:52
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2013 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1042 razy