BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich w związku z realizacją projektu pt. „NOWE OTWARCIE- Centrum Integracji Społecznej w Łomży”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 323 do dnia 5 grudnia 2013 do godziny 12:00

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Oferent powinien także przedstawić informację o:
1. Szybkości realizacji zamówienia,
2. Możliwości bezpośredniej dostawy do zleceniodawcy.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie (proszę o podawanie cen brutto). Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Adam Deptuła
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: (86)215-69-13; fax:(86)215-69-04, e-mail: deptula88@gmail.com
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 lis 2013 13:44
Data opublikowania: środa, 27 lis 2013 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 gru 2013 09:55
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1018 razy