BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego

W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/313/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego następujące podmioty uzyskały dotację w obszarze:
I. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: "Piosenka jest dobra na wszystko – cykl festiwali tematycznych" w kwocie 3.500 zł;

2. Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy w zakresie realizacji zadania: "Człowieczy Los – Film dokumentalny cz. II" w kwocie 3.400 zł;

3. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: "Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej poświęcone konferencji pt. „Przedstawiciele elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX w.” w kwocie 3.200 zł;

4. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: "Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2014" w kwocie 2.500 zł;

5. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania:"Złoty wiek – ciekawy i radosny" w kwocie 2.200 zł;

6. Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania:"Ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów” w kwocie 2.100 zł;

7. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w zakresie realizacji zadania: "Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014" w kwocie 1.800 zł;

8. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania: "Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów" w kwocie 1.500 zł;

9. Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie w zakresie realizacji zadania: "Wystawa ceramiki pn.: „Opowieść o tym, jak powstają gliniane anioły” w kwocie 1.000 zł;

10. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „BONUM” w zakresie realizacji zadania: "Tradycyjne zapusty w gminie Śniadowo" w kwocie 1.000 zł;

11.Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania: "Dbajmy o tradycję" w kwocie 800 zł;

II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania: "Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów" w kwocie 22.000 zł;

2. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania: "Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS" w kwocie 12.000 zł;

3. Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA w zakresie realizacji zadania: "Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym" w kwocie 1.000 zł.

III. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

Na Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego nie wpłynęła żadna oferta w tym zakresie.

Data powstania: środa, 29 sty 2014 15:01
Data opublikowania: środa, 29 sty 2014 15:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lut 2014 12:45
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 926 razy