BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Oferta w trybie pozakonkursowym

W dniu 10 lutego 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Łomży „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Kurpiowszczyzna w obiektywie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail:elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl lub edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl w terminie od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 17 lutego 2014 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:

  • Oferta Data dodania: 11 lut 2014 11:05
Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 11:04
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 11:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lut 2014 08:59
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 754 razy