BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Oferty w trybie pozakonkursowym

W dniu 12 i 13 lutego 2014 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęły 2 oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm.).
Oferty:
1. Fundacja Dr OTIS z Łomży złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.:„Poznajemy nasz powiat z „NUTKĄ"
2. Fundacja SZTUK I DIALOGU z Jedwabnego złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „30 lat Muzeum w Drozdowie – promocja turystyki przyrodniczej”

Zgodnie z w/w ustawą oferty te zostają podane do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail:elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl lub edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl w terminie od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 19 lutego 2014 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 10:21
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2014 10:25
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 975 razy