BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta w trybie pozakonkursowym

W dniu 10 lutego 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Łomży "JA I TY" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Kurpiowszczyzna w obiektywie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawą oferty te zostają podane do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail:elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl lub edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl w terminie od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia 20 lutego 2014 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 lut 2014 10:50
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2014 10:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lut 2014 07:33
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1051 razy