BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lutego 2014 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27. Początek sesji o godz. 10.00.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
11. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Jarosław Kulesza
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:32
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 14:33
Data edycji: piątek, 21 lut 2014 10:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lut 2014 11:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 881 razy
Ilość edycji: 1