BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenia do składania ofert na wykonawców specjalistycznych usług szkoleniowych

Starostwo Powiatowe w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonawców usług szkoleniowych do projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Starostwo Powiatowe w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonawców usług szkoleniowych do projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” o nr WND-POKL.07.02.02.-20-069/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2014 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2014 14:58
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 4932 razy